NAGRADNA IGRA DOBIŠ - PODARIŠ TWIZY JE ZAKLJUČENA IN KMALU LAHKO PRIČAKUJETE NOVO NAGRADNO IGRO

Ob vsakem prejetem računu boste sodelujoči v nagradni igri »DOBIŠ-PODARIŠ«, v katerem bomo srečnemu izžrebancu ali izžrebanki podarili ELEKTRIČNI AVTO Renault TWIZY.
Vsak teden bomo izžrebali nekoga, ki se bo v finalnem žrebanju (dvajset finalistov) potegoval za električni avto. A pozor, avto bo moral podariti nekomu po lastni izbiri (hčerka mamici, babica vnuku, mož ženi, …).

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE TWIZZY

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Pica sedmica d.o.o..


2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igreje promocija ponudbe pizzerije Pica sedmica d.o.o..


3. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženec se strinja in sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vse davščine in katerekoli ostale dajatve krije dobitnik nagrade. V primeru da je dobitnik mladoletna oseba te dajatve krije skrbnik oziroma njen zakoniti zastopnik.


4. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 2.9.2016 do 26.3.2017. Finalno žrebanje bo 2.4.2017 med 14 in 17 uro pred pizzerijo na Ljubljanski cesti 106A, 1230 Domžale.


5. Pravila nagradne igre
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnijo nagradni kupon s svojimi podatki (DOBIM) in podatki dobitnika nagrade (PODARIM). V nagradni igri sodelujejo gostje lokala. Žrebanje finalnih nagrajencev poteka enkrat tedensko in sicer tako, da se izmed vseh udeležencev izžreba enega od sodelujočih. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator sodelovanje v nagradni igri zavrne in ponovi postopek za žrebanje nagrajencev. V primeru, da nagrajenec v desetih delavnih dneh ne prevzame glavne nagrade, mu pravica do le - te propade.Nagrajenec lahko prevzame glavno nagrado takrat,ko so poravnane vse obveznosti,ki se navezujejo na nagradno igro.Pri finalnem žrebanju morata biti prisotna izžrebanec in oseba kateri bo izžrebanec nagrado podaril.


6. Nagrade
Nagrada je tri letna uporaba električnega vozila Renault TWIZY z reklamnimi napisi organizatorja. Po treh letih lastništvo električnega vozila, brez reklamnih napisov, preide v last nagrajenca.
Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v trgovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati za storitev organizatorja.


7. Obveščanje in objava nagrajencev
Organizator bo nagrajenca obvestil po sms sporočilu ter rezultate žrebanja  tedensko objavil na spletni strani. Pred prevzemom nagrade mora nagrajenec predložiti identifikacijski dokument. Nagrado nagrajenec prevzame  najkasneje v 10 delavnih dneh od datuma finalnega žrebanja oziroma,ko so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji.


8. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje  ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje telekomunikacij sodelujočega v nagradni igri.


9. Varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec nagradnega žrebanja dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelavo in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretji osebi, razen za potrebe izvedbe nagradne igre. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za uporabo posredovanih osebnih podatkov.


10. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletnem mestu www.pizzasedmica.si.

 

V Domžalah, dne 1.9.2016

Spremljajte na tudi na Facebook